Destinationen har stängt för säsongen. Strax innan säsongen startar igen kommer sidan att uppdateras med information om utflykter, träfftider m.m.

Brandsäkerhet

Precis som i alla andra byggnader kan det uppstå eldsvådor på hotell. Lyckligtvis är det ovanligt och få av dem är allvarliga, men det kan ändå vara bra att tänka på några saker ifall olyckan skulle vara framme.

Läs igenom hotellets evakueringsplan när du kommer till hotellet och ta reda på var närmaste nödutgång finns. Underrätta alltid receptionen omedelbart vid rök eller brand. Ignorera aldrig ett brandlarm, utan ta dig ut ur byggnaden så fort du kan. Använd inte hissen. Vid rökutveckling bör du hålla dig nära golvet eftersom röken stiger uppåt, skydda eventuellt näsa och mun med en våt handduk eller liknande.