Destinationen har stängt för säsongen. Strax innan säsongen startar igen kommer sidan att uppdateras med information om utflykter, träfftider m.m.

Historia

Dominikanska republiken består av de östra två tredjedelarna av ön Hispaniola i den västindiska ögruppen Stora Antillerna. På öns västra del av ön ligger republiken Haiti. I norr ligger Atlanten och i söder Karibiska havet. I öst ligger Mona-passagen, som skiljer ön från grannlandet Puerto Rico. Landet har en yta på ca 48.000 km², ungefär lika stort som Danmark.

Då Christopher Columbus begav sig ut för att finna vägen till Indien upptäckte han en hel kontinent. Den första ö som han kom till var den som vi i dag kallar Bahamas. Här fylldes skutorna på med vatten innan de seglade vidare. När de ankrade nästa gång var det vid en ny ö och där bestämde de sig för att slå läger. Datumet var 5 december 1492. Ön fick namnet La Hispaniola.

Ön beboddes då av ett mycket fredligt folk som hette Taino och härstammade från Arawak-stammen i Sydamerika. Indianerna kallade ön för Quisqueya eller "alla öars moder". I över 2.000 år hade dessa indianer levt på öarna i fred och välstånd. Århundradena efter Columbus upptäckt kom dock att präglas av stor turbulens och oro.

Santo Domingo, Dominikanska republikens huvudstad, grundades 1496 av Bartolomé Columbus, bror till Christopher Columbus. År 1502 fick staden sin förste guvernör, Nicolas de Ovatteno. Han ansågs kunna organisera uppbyggnaden av den kommersiella och kulturella verksamheten i Den nya Världen.

Mot slutet av 1600-talet övertog Frankrike en tredjedel av västra Hispaniola och efter ett slavuppror 1804 grundades den första svarta republiken som fick namnet Haiti. År 1822 kom Dominikanska republiken under haitiskt styre, vilket varade fram till år 1844 då Juan Pablo Duarte gjorde landet till en självständig stat. Haiterna gav sig dock inte och även under självständigheten företog de nya invasionsförsök. Dominikanska republiken blev sedan en spansk koloni för att återigen bli självständigt 1865. Landet kom därefter att ockuperas av USA 1916, och detta varade i åtta år. 1922 valdes för första gången en dominikansk president, Horacio Vasques. Han störtades dock åtta år senare av generalen Rafael Trujillo, som sedan regerade enväldigt över landet i 31 år.

Den nuvarande presidenten, Danilo Medina (Partido de la Liberation Dominicana, PLD), valdes i maj 2012. Hans företrädare, Leonel Fernandez valdes första gången för perioden 1996-2000. Fernández moderniserade landet genom ekonomiska reformer och förändringar av rättsväsendet. Efterträdaren Hipólito Mejias (Partido Revolucionare Dominicana, PRD) mandatperiod kom att präglas av korruption och ekonomiskt förfall. Missnöjet med Mejia förde åter Fernández till makten år 2004 och i maj 2008 blev han omvald till president. Landet återhämtade sig relativt snabbt ekonomiskt, men har fortfarande problem med den djupt rotade korruptionen, elkris och den illegala droghandeln. Flyktingmigrationen från det krisdrabbade grannlandet Haiti är också ett stort problem. Spänningen länderna emellan förvärras av att Dominikanska republiken ofta varit en fristad för haitiska rebeller som vill störta den haitiska regeringen.